}
Home Theme facebook twitter Tıklasana
http://odd--things.tumblr.com/post/94749505783/bu-yasta-bu-ulkede-etrafta-bu-kadar-cok-geri-beyin →

odd—things:

bu yaşta,bu ülkede,etrafta bu kadar çok geri beyin varken özgür olmak çok zor.Beyinler mi geri yoksa benim beynim mi daha olgun anlamış değilim orayı.Yaşımı bahane ediyorum ama benim kafamdaki özgürlük yaşla ilgili.Herkesin özgürlük terimi farklıdır.Biri için özgürlük,önüne gelen her erkeğe…

Ya bir gün gerçekten kıskançlıktan ölürsek.

cikolatatanrisi:

image

(via biryumakmutsuzluk)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter