}
Home Theme facebook twitter Tıklasana

Ya bir gün gerçekten kıskançlıktan ölürsek.

cikolatatanrisi:

image

(via biryumakmutsuzluk)

Bir çığlıktı yalnızlığım. Ben hep seni bağırdım, sen sadece bana sağırdın.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter